ELGIS s.r.o.
geodézie, fotogrammetrie, GIS
Dlouhá 2836/88
466 01 Jablonec nad Nisou

úvodo firměkontaktgaleriereferenceceníkslovníčekodkazyemail

Geometrické plány


Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. 

Zhotovíme geometrický plán a na základě plné moci Vás zastoupíme na úřadě. Ušetříme Vám tak návštěvu úřadu a předáme Vám již schválený a zapsaný geometrický plán.Druhy geometrických plánů:
  • rozdělení pozemku, změna nebo vytyčení hranice pozemku
  • vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb

  • vyznačení rozestavěné budovy (nutné při žádosti o hypotéku)
  • vyznačení vodního díla (přehrady, hráze, jezy atd.)

  • vyznačení věcného břemene

copyright: ELGIS s.r.o.
poslední aktualizace: 6.2.2013