ELGIS s.r.o.
geodézie, fotogrammetrie, GIS
Dlouhá 2836/88
466 01 Jablonec nad Nisou

úvodo firměkontaktgaleriereferenceceníkslovníčekodkazyemail

Slovníček odborných pojmů

geodézie
-
vědní obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazením Země
fotogrammetrie
-
obor zabývající se určováním rozměrů, polohy a vlastností relativně stálých předmětů a jevů
geometrický plán
-
podklad pro vyznačení změn v katastrálním operátu
vytyčení
-
polohové určení a trvalá stabilizace lomových bodů vlastnické hranice
intravilán
-
místní trať - část území obce, v níž je soustředěna zástavba
extravilán
-
část území obce kromě zastavěné části
katastrální mapa
-
mapa zobrazující polohu a rozsah pozemků
nemovitosti
-
pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem
copyright: ELGIS s.r.o.
poslední aktualizace: 6.2.2013