ELGIS s.r.o.
geodézie, fotogrammetrie, GIS
Dlouhá 2836/88
466 01 Jablonec nad Nisou

úvodo firměkontaktgaleriereferenceceníkslovníčekodkazyemail

Digitalizace


Digitalizace map a nákresů, které jsou uchovávány v tištěné podobě a jejich transformace do rozměru a souřadnicového systému.

Digitalizace katastrální mapy je převod analogové mapy (mapa na plastové fólii nebo v papírové podobě) do digitální podoby v počítačovém souboru. Soubory vyhotovuje ve výměných formátech *.dgn, *.dxf Nabídka činností:
  • podklady pro studie a projekty
  • tvorba ortofotomap
  • skenování mapových podkladů

  • digitalizace katastrálních map a mapových podkladů

copyright: ELGIS s.r.o.
poslední aktualizace: 6.2.2013