ELGIS s.r.o.
geodézie, fotogrammetrie, GIS
Dlouhá 2836/88
466 01 Jablonec nad Nisou

úvodo firměkontaktgaleriereferenceceníkslovníčekodkazyemail

Pasportizace


Pasportizace je dokumentace, která slouží k poznání a vyhodnocení stávajícího využití a stavebně-technického stavu objektu. Pasport stavby  tvoří základní výkresovou i tabulkovou dokumentaci objektu.
Pasport budovy představuje zpracování půdorysů, číslování místností a vytvoření údajů k místnostem. Dodává se i řez budovou. Tabulky obsahují údaje jako jsou čísla místností, podlahové plochy, účel a výšky místností.Pasport stavby obsahuje:
  • údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (název firmy) a adresu vlastníka stavby
  • technický popis stavby a vybavení, parcelní čísla pozemku dle KN s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě  a pravděpodobný rok dokončení stavby
  • situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby s popisem způsobu úžívání všech prostorů a místností

copyright: ELGIS s.r.o.
poslední aktualizace: 6.2.2013