ELGIS s.r.o.
geodézie, fotogrammetrie, GIS
Dlouhá 2836/88
466 01 Jablonec nad Nisou

úvodo firměkontaktgaleriereferenceceníkslovníčekodkazyemail

Pozemkové úpravy


Pozemkové úpravy zahrnují řadu na sebe navazujících geodetických činností.
Při provádění pozemkových úprav spolupracujeme s projekčními ateliéry. 
Realizace pozemkových úprav úzce souvisí s naplňováním programu pro obnovu venkova.

Postup při provádění pozemkových úprav:
 • vyhodnocení dostupných podkladů (mapy, letecké snímky a jiné dokumenty) a analýza současného stavu
 • podrobné zmapování a zaměření zájmového území
 • zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav 
 • obeslání vlastníků soupisy nároků (přehled vlastnictví v zajmovém území) a zjištění věškerých požadavků a připomínek vlastníků
 • návrh nového zpracování (vyhotoven projekčním ateliérem)
 • závěrečné jednání a zhodnocení výsledků pozemkových úprav 
 • vytvoření digitální katastrální mapy, která je výsledkem pozemkové úpravy
 • po dokončení pozemkových úprav dochází k realizaci v terénu (vytyčení pozemků na žádost vlastníků)
Cíle pozemkových úprav:
 • obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem s důrazem na zvýšení kvality života na venkově
 • scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
 • obnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti
 • ochrana půdy, vody a tvorba biokoridorů pro migraci živočichů

copyright: ELGIS s.r.o.
poslední aktualizace: 6.2.2013